Tấm Phíp Đồng (CCL)

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Vật liệu gia cường làm từ sợi thủy tinh và giấy kraft đã tẩy trắng, tương ứng được ngâm tẩm trong nhựa để làm vật liệu lõi, được phủ bằng lá đồng sau khi ép nóng và nhiệt độ cao. Nó là một trong những sản phẩm tiêu biểu của nền composite. Vật liệu như...

Vật liệu gia cường làm bằng sợi thủy tinh, tương ứng được ngâm tẩm trong nhựa để làm vật liệu lõi, được bao phủ bởi lá đồng sau khi ép nóng và nhiệt độ cao. Nó là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất của bảng mạch in, được gọi là FR-4. Loại vật liệu...

Vật liệu gia cường làm bằng giấy kraft đã tẩy trắng, tương ứng được ngâm tẩm trong nhựa để làm vật liệu lõi, được bao phủ bởi lá đồng sau khi ép nóng và nhiệt độ cao. Loại vật liệu này nói chung là đồng cán mỏng một mặt.

Vật liệu gia cường làm từ sợi thủy tinh và thảm thủy tinh, tương ứng được ngâm tẩm trong nhựa để làm vật liệu cốt lõi, được bao phủ bởi lá đồng sau khi ép nóng và nhiệt độ cao. Nó là một trong những sản phẩm tiêu biểu của nền composite. Loại vật liệu...