Tấm nhựa cách nhiệt epoxy FR-4/FR-5 –

Mã sản phẩm: Fr-4 , Fr-5

Tấm phíp thủy tinh màu vàng
Tấm phíp thủy tinh màu xanh
Tấm nhựa phíp thủy tinh
Tấm phíp cách điện xanh ngọc
Phíp thủy tinh
Phíp cách điện
Tấm phíp ngọc
Phíp vàng
Phíp xanh
Nhựa Phíp Epoxy